Bordsspel på casino

Det finns flera olika typer av spel på casino, där de vanligaste är bordsspel och automatspel. Det finns egentligen ingen övre gräns för vad som räknas som bordsspel, eller någon klar definition, men av tradition brukar vissa spel räknas in. Dit hör Black Jack och de flesta andra kortspel samt roulette och baccarat med flera.

Black Jack är ett populärt kortspel, som figurerar ungefär lika ofta på den lokala inneklubben som i filmer på bio, och det finns många anledningar till att det är så uppskattat. Många kortspel är ganska svåra att lära sig, med komplicerade regler och en ganska hög inlärningskurva. Black Jack är uppfriskande lätt att komma igång med och har en ganska skön balans mellan tur och skicklighet, där turen är övervägande.

I den mest klassiska formen av Black Jack spelar ett antal spelare samtidigt mot givaren. Till skillnad från många andra kortspel så spelar man alltså inte mot varandra, men inte heller direkt tillsammans, även om man i en del varianter kan påverka spelet för de andra. Målsättningen är att komma så nära siffran 21 som möjligt, och den som kommer närmast vinner i de flesta fall. Givaren använder sig av en kortlek som består av sex sammanslagna och blandade kortlekar, vilket innebär att det finns många höga kort i spel samtidigt. Spelarna får under den första given vardera två kort, vilka är dolda, och därefter väljer spelaren att fortsätta, och får då successivt nya kort, eller stanna. Principen är därför ganska logisk – stannar man för tidigt kommer man för långt ifrån 21 och fortsätter man för långt riskerar man hamna över 21, och då förlorar man. Givaren deltar förstås också i spelet.

Andra varianter av Black Jack som förekommer på nätcasino är Double och Pontoon. Double fungerar i stora drag som klassisk Black Jack men här spelar alla med synliga kort istället för dolda, så även givaren, vilket ger spelaren en extra fördel. Oddsen i spelet förändras inte på lång sikt nämnvärt av detta, eftersom chansen att få bra kort är exakt densamma, men det kan förenkla på kort sikt.

I Pontoon använder man sig av en standardkortlek med 52 kort och spelets upplägg är på det stora hela detsamma som Black Jack, men reglerna är annorlunda. Även i Pontoon ska man helst nå 21 eller komma så nära som möjligt. Till skillnad från Black Jack, där man har en givare men ingen bank, finns också en bank i Pontoon som utgörs av en slumpmässigt vald spelare. I likhet med pokerspelet Oasis kan man här köpa sig nya kort, vilket man då gör till priset av den ursprungliga insatsen.

Huruvida Pontoon är mer eller mindre beroende av skicklighet än klassisk Black Jack kan tvistas om, men klart är att vinstchanserna är större i Pontoon. Därför är också ofta insatserna högre. Man kan redan från den första given vinna ett spel Pontoon genom att få kombination av två kort, ett med valören tio och ett med valören ett. Detta kan man få även i vanlig Black Jack, men vinsten är dubbla insatsen i Pontoon, vilket kan vara betydligt mer än vad som gäller i vanlig Black Jack. En annan bra hand är det som kallas för ”femkortstricket”, eller Five Card Trick på engelska. Detta är den näst bästa handen i Pontoon och slår alltså allt utom just Pontoon. Femkortstricket lyckas man med om man drar fem kort utan att komma över 21, och precis som i vanlig Black Jack förlorar man om man kommer över 21.